Aktuality

20. 9. 2021

Od 20.9.2021 je zahájeno očkování posilovací (3.) dávkou vakcíny Comirnaty (Pfizer) nebo Spikevax (dříve Moderna)

8. 9. 2021

22.9.2021 očkujeme od 10:00 do 18:00 hodin

30. 6. 2021

Video: Očkovací centrum ImunoGen Praha 13

16. 6. 2021

Chceme dávat pacientům komplexní péči

1. 6. 2021

Tradice a inovace - Innova Healthcare

30. 5. 2021

Radnice prosadila dodávky Pfizer do očkovacího centra Immunogen na Hůrce

30. 5. 2021

Video: Návštěva alergologie ImunoGen Praha 13

30. 4. 2021

Očkování nám otevře dveře k normálu

30. 4. 2021

Dodávky Pfizer/BioNTech do očkovacího centra Imunogen na Poliklinice Hůrka

2. 2. 2021

Nové očkovací místo na třináctce

30. 1. 2021

Nové odběrové místo pro test na covid-19

Nahoru

20. 9. 2021

Od 20.9.2021 je zahájeno očkování posilovací (3.) dávkou vakcíny Comirnaty (Pfizer) nebo Spikevax (dříve Moderna)

Od 20.9.2021 je zahájeno očkování posilovací (3.) dávkou vakcíny Comirnaty (Pfizer) nebo Spikevax (dříve Moderna).

Tento typ vakcinace mohou využít všechny osoby, kterým uplynulo alespoň 8 měsíců od dokončeného základního schématu očkování. 

Doporučena je však zejména pro:

  • seniory ve věku 65+ let,
  • osoby umístěné ve zdravotnických zařízeních poskytovatele dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory, anebo v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem,
  • osoby s chronickými onemocněními s predispozicí k těžkému průběhu nemoci covid-19,
  • zdravotníky a pracovníky v zařízení sociálních služeb, kteří v minulosti onemocnění covid-19 nikdy neprodělali.

Registrace bude probíhat prostřednictvím centrálního rezervačního systému od 20.9.2021.

Zavřít

8. 9. 2021

22.9.2021 očkujeme od 10:00 do 18:00 hodin

Vycházíme vstříc zájemcům o očkování s registrací i bez registrace a proto ve středu 22.9.2021 budeme k dispozici od 10:00 do 18:00 hodin. V případě zájmu o očkování v odpoledních hodinách budeme otvírací dobu upravovat, tak abychom uspokojili všechny zájemce.

Zavřít

30. 6. 2021

Video: Očkovací centrum ImunoGen Praha 13

Reportáž o rozšíření očkovacího centra na Praze 13

Zavřít

16. 6. 2021

Chceme dávat pacientům komplexní péči

text Markéta Hellerová medicínská a výkonná ředitelka Innova Healthcare foto Kevin V. Ton

Innova Healthcare působí napříč republikou, především v Praze, Ostravě a v Mostě. Naše zdravotnická zařízení, ať už jednotlivé lékařské ambulance, nebo kliniky, se věnují nejen ambulantní a jednodenní péči mnoha odborností, ale také zobrazovacím metodám a v neposlední řadě i umělému oplodnění.

Naším záměrem je postarat se o pacienta skutečně komplexně, aby u nás dostal veškerou potřebnou péči na jednom místě a nemusel na další vyšetření nebo léčbu jinam, pokud možno. Proto cíleně rozšiřujeme spektrum péče. Otevíráme nová pracoviště, která nabízejí specializovanou péči, ale zároveň ta stávající vybavujeme novými přístroji. Díky tomu mohou naši lékaři pracovat s nejmodernějším vybavením, jež jim dovoluje provádět nová, vůči pacientovi šetrná vyšetření a využívat moderní, ohleduplné léčebné postupy. Přitom poskytujeme péči nejen dospělým, ale i dětem.

 

 

Lidé jsou klíčoví

Každé pracoviště se snažíme rozvíjet tak, aby si udrželo špičkovou úroveň, případně ji zvyšovalo. Nicméně moderní přístroje a nové metody ještě nedělají kvalitní péči. Ta stojí především na lidech! Jsem hrdá na to, že v našich zařízeních pracují týmy zkušených a vysoce kvalifikovaných odborníků – lékařů, sester i dalšího odborného personálu – a poskytují péči na tak vynikající úrovni.
U většiny odborností jsme navíc schopni nabídnout velice krátkou objednací lhůtu, většinou v délce několika dnů, což je pro pacienta nezanedbatelný bonus. To je také jeden z důvodů, proč se snažíme jednotlivá pracoviště personálně posilovat a rozšiřovat ordinační hodiny. Je nám jasné, že někdy obvyklé ordinační hodiny jednoduše nestačí. Tudíž tam, kde je to možné, ordinujeme třeba do šesti hodin večer, aby pacienti mohli přijít až po práci, nebo dokonce o víkendu. I to nás odlišuje od běžných zařízení v našem oboru.

Propojení s nemocnicemi

V případě, že pacient přece jen potřebuje léčbu, kterou nelze poskytnou ambulantně, kdy je nutný například chirurgický zákrok spojený s hospitalizací, má většina našich ambulantních lékařů přímou vazbu na nějaké nemocniční pracoviště. Jde zejména o špičkové fakultní nebo krajské nemocnice v Praze i mimo ni. To znamená, že naši lékaři jsou schopní postarat se o pacienta i pokud jde o následnou péči.
Ale ani tady naše péče nekončí. Například součástí pražské kliniky na Hůrce je rovněž lékárna s komplexní nabídkou léků na předpis i volně prodejných. Abychom vyšli vstříc našim pacientům, u volně prodejných léků snižujeme ceny, u léků na předpis minimalizujeme doplatky. Lékárna je v úzkém kontaktu s lékaři a ví tedy, jaké léky předepisují nejčastěji. Proto dbá na to, aby tyto léky měla vždy skladem, a když se stane, že některý lék nemá, je schopná ho do druhého dne zajistit. V budoucnu chceme zavést i on-line služby.

Rok s coronavirem a jak dál

Uplynulý rok byl pro všechny v mnoha směrech velmi náročný. Pro nás mimo jiné znamenal také jistý pokles výkonů na některých pracovištích, a to především proto, že se někteří pacienti báli chodit k lékaři, jestliže neměli akutní potíže. Možná podobné obavy ještě trvají, ale já můžu za celou naši společnost Innova Healthcare všechny pacienty uklidnit. Stále dodržujeme vysoký standard hygienických opatření – pacienty zveme tak, aby se jich v čekárně potkalo co nejméně a tam, kde je to možné, máme větší prostory čekáren. Naši zaměstnanci nosí ochranné pomůcky a jsou pravidelně testovaní, většina z nich je navíc už očkovaná. Takže jak vidíte, obavy nejsou na místě. Děláme vše pro to, abychom pacientům zajistili v našich zařízeních bezpečné prostředí a přesvědčili je, aby preventivní návštěvy u svého lékaře neodkládali.

Máme velké plány

Do budoucna myslíme v mnoha ohledech. V dlouhodobém horizontu se například prostřednictvím spolupráce pražské oční kliniky a ČVUT podílíme na vzdělávání zdravotnických pracovníků a naše pracoviště se zapojují do výzkumných projektů.
Pokud jde o naše zařízení, jedním z klíčových slov je pro nás inovace. Klademe velký důraz na zavádění inovativních postupů a metod, které nám umožní lépe a efektivněji léčit, a přitom pro pacienty představují menší zátěž. Dobrým příkladem je už zmíněná oční klinika, kde jsme loni začali určitým pacientům s konkrétní diagnózou (třeba těm, kteří trpí cukrovkou nebo postižením očních cév) poskytovat vysoce specializovanou biologickou léčbu, jež jim může zachránit zrak. Jde o velmi specifickou, ale také nákladnou léčbu, kterou zatím poskytovaly pouze velké fakultní nemocnice. Ovšem díky osobě pana docenta Leštáka a odborné garanci jeho pracoviště tuto proceduru pojišťovny nasmlouvaly i s námi.
Dál pracujeme například na rozšiřování ambulantních služeb (např. dětské fyzioterapie) a otevíráme nová pracoviště – namátkou moderní gastroenterologické pracoviště v Praze. Hodně se soustředíme i na naši kliniku umělého oplodnění Europe IVF International, pro niž v Praze stavíme centrum jednodenní gynekologie, které plánujeme otevřít v létě. Zkrátka děláme všechno pro to, abychom měli profesionální tým, nejmodernější vybavení a především, abychom našim pacientům pomáhali udržet si nebo znovu získat zdraví.

Zavřít

1. 6. 2021

Tradice a inovace - Innova Healthcare

text Veronika Dlouhá foto archiv Innova Healthcare

Zdravotní péče byla v České republice vždy vnímána jako jedna ze společenských priorit, ale zároveň jako jistá samozřejmost. V posledním roce jsme všichni poznali, jak moc je zdraví pro jednotlivce i pro společnost jakožto celek důležité. A možná nás to přimělo poněkud přehodnotit některé názory. Třeba na efektivitu našeho zdravotnictví. Ačkoli se potýká s řadou problémů, je české zdravotnictví na velmi vysoké úrovni. I tak se ale může zlepšovat. Mimo jiné díky lidem, kteří hledají cesty, jak udržet to dobré a funkční, a zároveň otevírají dveře novým možnostem.

 

S respektem ke kořenům hledí do budoucnosti finančníci  Michal Šindler a Lukáš Uhlík, kteří poslední tři roky budují v rámci své finanční skupiny GAIN kromě jiného také zdravotnickou společnost Innova Healthcare. Ta poskytuje zdravotnickou péči především v oblasti jednodenní chirurgie, zobrazovací techniky, preventivní péče, umělého oplodnění a imunologie a zaměstnává na čtyři stovky zkušených zdravotnických profesionálů. Staví na jejich odbornosti, kvalitě péče a inovativním přístupu.

Díky dobré práci všech zaměstnanců společnost v současnosti spravuje kolem 60 jednotlivých ambulancí a zařízení. Jsou to však účetně oddělené jednotky, které leckdy sdílejí prostory. Vedení se snaží propojovat je do větších, logických celků, jichž je v současné době deset. V místech, kde působí, jsou pak významným poskytovatelem zdravotní péče hrazené pojišťovnami. Tato zařízení navštíví ročně desítky tisíc pacientů, kteří podstoupí tisíce operací a stovky tisíc dalších výkonů, což představuje stovky milionů bodů. Agregovaný obrat společnosti se v covidovém roce 2020 navýšil o 25%, přičemž za prvních 5 měsíců roku 2021 společnost dosáhla meziročního nárůstu agregovaných výnosů o 37% při rostoucí provozní ziskovosti.

Podnikání v oboru zdravotnictví má dnes jiné rysy než před lety. Musí reagovat nejen na společenské změny, ale i na specifické potřeby pacientů, jež přináší náš způsob života. Dožíváme se vyššího věku, trpíme civilizačními chorobami a řešíme problémy s početím. České zdravotnictví je ve srovnání s Evropou, či dokonce se světem, na velmi vysoké úrovni. A to nejen v oblastech, které se věnují zmíněným problémům. Pravdou ovšem je, že se dlouhou dobu výrazně nezměnilo, takže aby nám mohlo dál pomáhat a zároveň uspělo jako podnikatelský segment, potřebuje inovace. Díky nim zvýší kvalitu a efektivitu poskytované péče.

Původní myšlenka: generační výměna

Hlavním tématem českého byznysu posledních let je generační výměna. Ta se ovšem netýká jen obchodních společností, nýbrž i zdravotnictví. Mnoho lékařů se v 90. letech pustilo do vlastního podnikání a po dvou třech desítkách let si vybudovalo reputaci, zkušený tým i stálou klientelu. Dnes lékaři pomalu přemýšlejí o ukončení či omezení praxe, ale mnohdy nemají svou ordinaci komu předat. Přesto chtějí, aby jejich pacienti měli dál stejně kvalitní, ne-li lepší péči a aby jejich dlouholetá práce měla smysluplné pokračování.

A právě to jim může Innova Healthcare nabídnout. Má řešení, kde nejde o čísla, tabulky a zisky, ale o lékaře, sestry, další zdravotnický personál, a především o pacienty. Lékaři-podnikatelé, často už třeba unavení kombinací práce „lékař-úředník-ekonom“, mají v Innova Healthcare partnera, který jim pomůže. Mohou věnovat čas a pozornost pacientům, zatímco odborníci z Innova Healthcare se postarají o administrativu, účetnictví i provoz. Starosti o chod a budoucnost ordinace tak nezřídka vystřídá znovunalezená radost z práce lékaře.

Navíc tohle partnerství přináší perspektivu. „Nezajímají nás krátkodobé investice s velkým ziskem. Právě naopak. Jde nám o strategické, dlouhodobé partnerství. Jsme schopni klinikám a ordinacím poskytnout stabilitu v době, kdy se potřebují rozvíjet nebo hledají nový směr,“ říká Michal Šindler. „Jsme si vědomi toho, že generační výměna otevřela investiční možnosti, které se nebudou dlouho opakovat. My toho chceme využít, ale chceme také podnikat zodpovědně, být silným soukromým poskytovatelem kvalitní zdravotní péče a samozřejmě i významným hráčem na českém trhu,“ doplňuje Lukáš Uhlík.

Dobrá práce a profesionalita

Svá partnerství s lékaři a klinikami budují  Michal Šindler a Lukáš Uhlík stejně jako svou firmu, pozvolna a pečlivě. „K akvizicím přistupujeme s maximálním respektem. Uvědomujeme si, že nekupujeme čísla, ale něčí životní dílo, desítky let práce lékařů a sester, leckdy i jejich rodin. Proto se snažíme všechny ujistit, že nám jde nejen o investici, ale také o udržení péče a o její rozvoj prostřednictvím našeho finančního zázemí. Hledáme společnou řeč, směr, jímž by se mělo ono konkrétní zdravotnické zařízení dál ubírat,“ vysvětluje Uhlík.

Pokud se lékaři-zakladatelé a Innova Healthcare dohodnou, snaží se zajistit kontinuitu. A to ve všech směrech, především však v tom personálním. Nejen lékaři, ale i jejich odborný zdravotnický personál mají léta praxe, znají svou práci i své pacienty a mají jejich důvěru. A to je největší deviza. „V zařízeních, která jsou součástí Innova Healthcare, pracuje na čtyři stovky lékařů, sester, laborantů a dalšího personálu. Víme, že dělají svou práci na špičkové úrovni a vážíme si jich pro to,“ zdůrazňuje Šindler.

Silná finanční skupina může zdravotnickému zařízení pomoci výrazně posunout kvalitu péče či lékařských přístrojů. Má prostředky na rekonstrukce, nákup nejnovějšího vybavení nebo na zlepšení podmínek pro pacienty. Snaží se také propojením jednotlivých zařízení do větších celků zlepšit kvalitu a dostupnost zdravotní péče v místech, kde působí.

Tým expertů

Innova Healthcare vyhledává spolupráci se zdravotnickými profesionály, ale sama špičkovou odbornost také nabízí. Minulý rok doplnila tým, který tvoří experti se zkušenostmi ze zdravotnictví, zdravotních pojišťoven, státní správy, soukromého sektoru, práva i finančního managementu.

Mezi klíčové členy týmu patří Markéta Hellerová a Richard Paulik. Členka představenstva Markéta Hellerová je manažerka ve zdravotnictví, lékařka a právnička s bohatými zkušenostmi na vysokých pozicích ve veřejné a státní správě. Pracovala ve vrcholovém managementu fakultní nemocnice, kde odpovídala za příjmy ze zdravotního pojištění, lékovou politiku a personální management. Velmi dobře tedy rozumí problematice zdravotnických zařízení i systému zdravotního pojištění. Nový finanční ředitel Richard Paulik do týmu přinesl zkušenosti z korporátního a investičního bankovnictví. Pracoval na vedoucích pozicích v předních finančních institucích, jako je skupina PPF či BNP Paribas, a naposledy jako šéf korporátního bankovnictví ve Sberbank CZ.

Budoucnost je v technologiích

Innova Healthcare staví na pevných základech dobře zaběhnutých klinik a ordinací a na profesionální práci odborníků, kteří poskytují pacientům vysoce kvalitní péči. A chce dál pomáhat s jejich rozvojem. S využitím nových technologií lze lékařům a sestrám usnadnit práci a dopřát jim více času na pacienty. Nové nástroje přispějí k vylepšení péče i komunikace s pacientem. Velkou budoucnost má v tomto ohledu například telemedicína, kterou chce společnost do svého konceptu zahrnout během letošního roku.

Zavedení těchto technologických novinek do běžné praxe je otázka blízké budoucnosti. Ale lidé v Innova Healthcare se snaží nahlédnout i za horizont. „Také do medicíny pronikají digitalizace a moderní technologie, už zdaleka nejde o něco nedosažitelného. A to se nebavíme jen o moderních lékařských přístrojích či zobrazovacích zařízeních. Stále větší roli budou hrát data a umělá inteligence. Možností je nepřeberné množství a my se o ně aktivně zajímáme,“ podotýká Šindler.

Důkazem je například projekt, do něhož se Innova Healthcare zapojila prostřednictvím kliniky magnetické rezonance. Tým pod vedením doc. MUDr. Jana Leštáka, CSc. ve spolupráci s ČVUT vyvíjí světově unikátní mozkový implantát, jenž má nevidomým vrátit schopnost rozeznávat tvary. Projekt je zatím jen na začátku, ale budí velká očekávání. A to je pouze jeden příklad na poli moderních medicínských technologií, které Innova Healthcare sleduje nebo na nichž se podílí.

Jaké jsou další plány společnosti?

 V České republice fungují tisíce menších ambulancí a mnoho desítek klinik nebo podobných zařízení. Odborníci v Innova Healthcare se snaží sledovat je a nacházet mezi nimi takové, jež by souzněly s firemním konceptem. A samozřejmě i s vizí dlouhodobého rozvoje. České zdravotnictví jako trh nabízí ještě spoustu příležitostí pro konsolidaci a inovace, které přinesou větší kvalitu zdravotní péče a vyšší výkonnost jednotlivých zařízení.

Zavřít

30. 5. 2021

Radnice prosadila dodávky Pfizer do očkovacího centra Immunogen na Hůrce

Očkovací centrum v Poliklinice Hůrka na Slunečním náměstí se po intervenci starosty Prahy 13 Davida Vodrážky podařilo zařadit na seznam očkovacích míst vakcínou Pfizer a obyvatelé třináctky tak budou mít komfortní přístup k očkování.

Očkovací centrum v Motole opravdu ukončilo činnost. Důvodem je především co nejrychlejší obnovení plného provozu špičkové lékařské péče, kterou tato nemocnice poskytuje a poslední rok byla vlivem pandemie omezena. Stejně tak ukončilo činnost očkovací centrum v IKEMu a v dalších nemocnicích.

Zdroj: www.praha13.cz

Více

Zavřít

30. 5. 2021

Video: Návštěva alergologie ImunoGen Praha 13

Reportáž  z návštěvy alergologické ambulance Imunogen s paní MUDr. Vančíkovou.

Zavřít

30. 4. 2021

Očkování nám otevře dveře k normálu

V únoru bylo v Poliklinice Hůrka na Slunečním náměstí 15 otevřeno pod hlavičkou společnosti ImunoGen, s.r.o., nové očkovací místo. Nachází se v prvním patře polikliniky v části B. Všichni občané spadající do skupin, které se mohou k očkování registrovat, samozřejmě najdou na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR toto očkovací místo v seznamu. Při výběru si zvolí ImunoGen, s.r.o. Abychom se nejen o samotném očkování dověděli více, požádali jsme o krátký rozhovor medicínskou a výkonnou ředitelku Markétu Hellerovou.

Zdroj: www.praha13.cz

Více 

Zavřít

30. 4. 2021

Dodávky Pfizer/BioNTech do očkovacího centra Imunogen na Poliklinice Hůrka

Očkovací centrum v Poliklinice Hůrka na Slunečním náměstí se po intervenci starosty Davida Vodrážky podařilo zařadit na seznam očkovacích míst vakcínou Pfizer/BioNTech a obyvatelé třináctky tak budou mít komfortní přístup k očkování.

Očkovací centrum v Motole opravdu ukončilo činnost. Důvodem je především co nejrychlejší obnovení plného provozu špičkové lékařské péče, kterou tato nemocnice poskytuje a poslední rok byla vlivem pandemie omezena. Stejně tak ukončilo činnost očkovací centrum v IKEMu a v dalších nemocnicích.

Zdroj: www.praha13.cz

Více

Zavřít

2. 2. 2021

Nové očkovací místo na třináctce

V Poliklinice Hůrka na Slunečním náměstí 15 bylo pod hlavičkou společnosti ImunoGen, s.r.o., otevřeno nové očkovací místo. Nachází se v prvním patře polikliniky v části B. Všichni občané, kteří spadají do skupin, které se mohou k očkování registrovat na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR, najdou již při registraci toto očkovací místo v seznamu a při výběru si zvolí ImunoGen, s.r.o.

„Skupiny, které se už mohou k očkování registrovat, se s největší pravděpodobností budou už od 27. února rozšiřovat o pedagogické pracovníky a od března ještě o osoby 70+. Věřím tedy, že zájemci z Prahy 13 uvítají možnost nechat se očkovat v místě bydliště,“ řekla medicínská a výkonná ředitelka Markéta Hellerová.   „Každému, kdo se pro očkování rozhodne, bych doporučila, aby se podíval na stránky https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/, kde najde veškeré potřebné informace, jak se registrovat. Zatím počítáme s tím, že u nás denně naočkujeme zhruba padesát zaregistrovaných zájemců. Tento počet bude záviset na dodávce vakcín, my jsme připraveni naočkovat lidí i více. A ještě jedna důležitá informace - společnost ImunoGen, s.r.o, má smlouvu se všemi pojišťovnami.“

Zdroj: www.praha13.cz

Více

Zavřít

30. 1. 2021

Nové odběrové místo pro test na covid-19

Poliklinika Hůrka otevřela nové odběrové místo pro test na covid-19. Zájemci ho najdou v průchodu u lékárny na Slunečním náměstí.

„V současné době, kdy je pro firmy i úřady testování povinné, není vůbec snadné zajistit si co nejkratší dobu objednání. Věřím, že díky novému testovacímu místu, které Poliklinika Hůrka otevřela, to bude především pro občany z naší městské části podstatně jednodušší,“ řekl starosta David Vodrážka.

Testování probíhá 7 dní v týdnu (včetně velikonočních svátků): pondělí – pátek 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.00, sobota a neděle 10.00 – 14.00. Přihlásit se můžete na www.imunogen-odbery.eunebo přes www.crs.uzis.cz. Při dodržení frekvence dvakrát týdně jsou antigenní testy prováděny zdarma, PCR testy jsou zdarma na základě žádanky od lékaře.

Seznam dalších odběrových míst najdete na https://covid.praha.eu. Pro občany z Prahy 13 jsou nejblíže například testovací místa: u Polikliniky Lípa Centrum (www.antigenni-testy-covid.cz/odberova-mista); Poliklinika Stodůlky (www.citylab.cz/rezervace); parkoviště Homepark Zlíčín (IKEA, Tesco...)​ - drive-in (www.covidzlicin.cz); odběrové místo Jeremiášova 16 (www.antigenni-testy-covid.cz/odberova-mista)...

Více

Zavřít