Školská problematika - Imunogen

Školská problematika

Při vyšetřování našich dětských klientů postupujeme, pokud je to možné, od nejjednodušších vyšetření k těm složitějším. Na naší ambulanci jsou výkony zcela nebolestivé, a proto není důvod se vyšetření obávat. Snažíme se být přátelští, trpěliví a šetrní. Náš kolektiv má dlouholeté zkušenosti s prací s dětmi všech věkových skupin, včetně dětí s fyzickými a mentálními defekty.

Při první návštěvě naší ambulance proběhne vstupní vyšetření, které trvá cca hodinu, jehož zásadní součástí je podrobná anamnéza (nejen rodinná, ale i vývojová a sociální) a vlastní neurologické vyšetření přizpůsobené vývojovému věku dětského pacienta, součástí je pozorování dítěte při interakci s rodiči, chování v ordinaci, při hře (především v kojeneckém a batolecím věku, ale i u předškoláků a menších dětí)

Pro vyšetření je velmi prospěšné pokud rodiče přinesou s sebou:

  • dětskou knížku s očkovacím průkazem (tu, co nosí k pediatrovi), pokud je k dispozici, zprávu z porodnice (u kojenců, batolat, či dle problematiky)
  • doporučení od praktického lékaře se stručnou anamnézou
  • jakož i další lékařské zprávy z předchozích odborných vyšetření (nejen neurologických)

Doma si rozmyslí a připraví základní milníky psychomotorického vývoje dítěte:

  • sociální: první úsměv, oční kontakt, komunikace, hra
  • motorické: pasení hříbátek, přetočení na bříško, sed, samostatné posazení, plazení, lezení po čtyřech, stoj, chůze u opory, samostatná chůze
  • řeč: první slova, spojování do vět, první básnička/říkánka
  • hygiena: od kdy bez plen na den/noc; od kdy dítě používá příbor, obleče se …(rozsah údajů závisí na věku dítěte a na problematice)
?>
Nahoru