Sigmoideskopie - Imunogen

Sigmoideskopie

POPIS VYŠETŘENÍ:

Sigmoideoskopie (zkrácená obdoba koloskopie) umožňuje vyšetřit koncovou část tlustého střeva – konečník, esovitou a sestupnou kličku tračníku.

Toto vyšetření se využívá  při obtížích v oblastech konečníků a ke kontrole již známých procesů v dané oblasti.

ALTERNATIVNÍ POSTUP:

Alternativní metodou sigmoideoskopického vyšetření je kontrastní rentgenové a CT vyšetření, které však znemožňuje odebrání vzorků/polypů ze střevní sliznice.

PŘÍPRAVA PŘED VÝKONEM:

Před vyšetřením je důležité, aby bylo střevo důkladně vyprázdněno, očištěno od stolice.  Očistění se provádí za pomoci klystýru (Baxteru, Yalu – večer den před vyšetřením a 2 hodiny před výkonem) nebo glycerinových čípků (večer den před vyšetřením a 2 hodiny před výkonem). Dbejte pokynů ohledně přípravy, které dostanete při objednávání. Před vyšetřením je možné lehce posnídat např. jogurt.

PRŮBĚH VÝKONU:

Vyšetření se provádí na levém boku. Provádí se bez aplikace premedikace do žilního systému a trvá většinou 10-15 minut. Můžete při něm mít nepříjemné pocity, spojené s vpravením menšího množství vzduchu nebo vody (pro lepší přehlednost střeva).

PO VÝKONU:

Po vyšetření není žádné omezení v běžném životním/pracovním režimu. Ohledně dietního režimu budete informováni ihned po výkonu v závislosti na rozsahu vyšetření.

MOŽNÉ KOMPLIKACE:

Alergická reakce na podaný lék, dezinfekci či náplast. Krvácení po odstranění vzorku nebo snesení polypu. Výjimečně poranění či perforace střeva, které mohou vyžadovat akutní ošetření.

 

?>
Nahoru