Onkologická prevence - Imunogen

Onkologická prevence

Diagnostika a léčba přednádorových změn zevních a vnitřních pohlavních orgánů ženy nad rámec gynekologické prevence.
Rakovina prsu je nejčastějším zhoubným nádorem u žen – nepodceňte prevenci!

Vyšetření prsu by mělo být součástí vaší pravidelné preventivní prohlídky, kvalitní vyšetření si však můžete provést i vy sama.Stoupněte si před velké zrcadlo a nechte ruce spuštěné volně podél těla. Pozorujte změny a abnormality ve tvaru a začervenání kůže. Sledujte pravidelnost, na prsu by se neměly vyskytovat důlky ani bouličky. Proveďte kontrolu nejdříve zepředu, potom z pravé a levé strany. Poté zvedněte ruce podél hlavy, hlavu tlačte dopředu a celou prohlídku v této poloze opakujte.Další fáze je v mírném předklonu. Položte ruce na boky, svěste ramena i hlavu, lokty zatlačte lehce dopředu. Dbejte na to, zda se v této pozici neprojeví nějaké změny a nepravidelnosti.Zvedněte pravou ruku za hlavu, tlakem tří prstů levé ruky postupně vyšetřete celý pravý prs. Kruhovými pohyby postupně prozkoumejte celý prs směrem od dvorce až do krajů. Hledejte nepravidelnosti nebo bulky. Totéž opakujte na levém prsu.Lehce tlačte prs rukama proti sobě a opět hledejte zatvrdnutí nebo jiné nepravidelnosti. Stisknutím bradavky zjistěte zda z bradavky neuniká tekutina.Na bulky a zatvrdlá místa prohmatem vyšetřete i oblast podpaží, podpažní jamku a okolí každého prsu.Zjistíte-li nebo se vám zdá, že něco není v pořádku a je třeba navštívit vašeho lékaře.
?>
Nahoru